آموزش کاخنکاخن :
کاخن لغتی اسپانیایی به معنی جعبه، صندوق یا صندوقچه است که به نوعی ساز کوبه‌ای اطلاق می‌شود


اساتید کاخن آموزشگاه موسیقی زریاب