آموزش کاخنکاخن :
کاخن لغتی اسپانیایی به معنی جعبه، صندوق یا صندوقچه است که به نوعی ساز کوبه ای اطلاق می شود. نوازده کاخن بر روی آن می نشیند و با ضربات کف دست و انگشتان که بر روی صفحه جلویی ( تاپا ) و صفحات کنار و بالای ساز می کوبد و صدا تولید می کند. اولین ساز کاخن در کشور پرو بوده است. عمر این ساز به حدود 200 سال پیش باز می گردد. در قرن 18 میلادی در پی ممنوع شدن نوازندگی ساز درام، ساز کاخن اختراع شد. بردگان غرب و مرکز آفریقا که به آمریکا آورده شدند، اصیل ترین وارثان کاخن هستند.


اساتید کاخن آموزشگاه موسیقی زریاب