آموزش آوازآواز :
صداسازی یعنی چطور با ساز شگفت انگیزی که در اختیار داریم رفتار کنیم و چطور میتوانیم توانایی اجرایمان را بالا ببریم. همانطور که یک نوازنده پیانو برای بالا بردن توانایی اجرایش تلاش میکند تا استفاده از وزن دستانش را بعنوان یک مهارت برای جلوگیری از هر گونه تنش و انقباضی از روی انگشتانش کشف کند، یک خواننده نیز باید به همین منوال در جهت ارتقاء کنترل و رهایی صدای خود گام بردارد.
نیاز به سلفژ برای آواز
سلفژ یا تربیت شنوایی (شنیداری) علم ریتم خوانی و نت خوانی است. که به دو قسمت وزن خوانی و نت خوانی تقسیم می شود صدای انسان
هوایی که از درون شش ها به سمت حنجره در حال حرکت است در مسیر، با برخورد به چین های صوتی و لزرش بر خورد این تارها بهم تولید صوت میکند و صدای تولید شده به وسیله تارهای صوتی در ادامه مسیر در فضا حنجره،پشت حلق و داخل دهان و بینی رزونانس یا لرزش پیدا میکند.
کیفیت صدا در مرحله نخست بستگی به نحوه به کارگیری تارهای صوتی و مقدار هوایی که به آنها برخورد میکند دارد و همچنین عضلات حنجره، عضله زبان و فک نفس بسیار زیادی در تولید جنس صدا ایفا میکنند.


اساتید سنتور آموزشگاه موسیقی زریاب