میلاد عباسی

میلاد عباسی


ساز تخصصی: دف، کاخن
- نوازنده ساز‌های کوبه‌ای در ارکستر مستان به خوانندگی پرواز همای
- نوازنده سازهای کوبه‌ای در ارکستر ایلیا به خوانندگی فرمان فتحعلیان
- نوازنده و سرپرست ارکستر کوبه ای ماهور
- شرکت‌ در فستیوال مارکوپولو در کشورهای عربی به خوانندگی محمد معتمدی
- شرکت در فستیوال جهانی کوبه‌ای در کشور ساحل عاج آفریقا و کسب مقام اول
- شرکت در فستیوال جهانی کوبه‌ای در کشور اوگاندا آفریقا
- برگزاری ورکشاپ های متعدد در کشور‌های ساحل عاج٫ اوگاندا و غنا و آفریقای جنوبی
- برگزاری ورکشاپ و تدریس سازهای کوبه ای ایرانی در کنسرواتور موسیقی آبیجان در ساحل عاج
- ضبط آلبوم‌های متعدد در استدیو