مریم میردشتی

مریم میردشتی


کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی (سه تار)
دارای مدرک تدریس موسیقی کودک از خانم سودابه سالم
گذراندن ورکشاپ یداگوژی در موسیقی کودک
تدریس در مراکز مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
همکاری با ارکستر کودکان آکادمی سرنا در کرج و اجرا درسالن سیروس صابر
تدریس در آموزشگاه دیبا
و آموزشگاه زریاب