مهیار جلالی پور

مهیار جلالی پور

اساتید : مسعود حبیبی
سابقه تدریس: ۱۵ سال بطور خصوصی ۷ سال در آموزشگاه های زریاب و نریمان
فعالیت های هنری :عضو گره دالاهو در اجراهای تهران و تورهای اروپا و امریکا ، عضو گروه نریمان در اجراهای تهران و اروپا عضو گروه نفیر در تالار وحدت ، رودکی و غیره...