استاد الهام کاظمی

الهام کاظمی

ساز تخصصی : سه تار
‎کارشناس نوازندگی موسیقی از دانشگاه تهران ، فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشگاه هنر
‎اساتید: بهمن کاظمی مسعود شعاری داریوش پیرنیاکان کیوان ساکت ، ناصر نظر
‎سابقه کار : همکاری با ارکسترهای مختلف موسیقی و‌اجرای کنسرت در داخل و خارج از کشور، کارشناس موسیقی رادیو پیام به ومدت دوسال
‎سرپرستی گروه موسیقی هما وابسته به میراث فرهنگی به مدت دو سال در اجراهای مختلف
‎سرپرستی گروه موسیقی سمن بویان و اجرا در جشنواره ها و‌کسب رتبه
‎سوابق تدریس : به مدت بیست سال در اموزشگاه های معتبر از جمله اوای صبا دانشمند زریاب وزیری ،،، و مدرسه ایتالیایی
‎نویسنده کتاب شهر موسیقی برای کودکان ‎مدرسه ایتالیایی