امیر صادقین

امیر صادقین

ساز تخصصی : پیانو ، تئوری موسیقی ، سلفژ ، هارمونی
تحصیلات : لیسانس موسیقی و فوق لیسانس آهنگسازی
اساتید : پورتراب، روشن روان ، مشایخی ،ضرابی ، شریف لطفی ،فرهت ، صاحب نسق
سابقه تدریس : 15 سال
فعالیت های هنری : موسیقی تئاتر موسیقی فیلم کوتاه